varovanje-podatkov-Midea

Zaštita podataka

POŠTUJEMO VAŠU PRIVATNOST
U slučaju da nam pružite bilo kakve osobne podatke na web mjestu, poštovat ćemo vašu privatnost. Naša politika zaštite podataka je sljedeća: Korisnicima uvijek točno kažemo kako ćemo koristiti podatke koje unose u različite obrasce na web mjestu. Međutim, sve ove informacije nikada nisu dostupne trećim stranama. Nikada ne iznajmljujemo, ne prodajemo i ne dopuštamo da treće strane koriste podatke koje ste vi nama dali u povjerenju.

SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Davanjem ili popunjavanjem potrebnih osobnih podataka izjavljujem da sam svjestan i da se slažem i izričito ovlašćujem tvrtku, MIDEA tvrtka za trgovinu, proizvodnju i usluge, d.o.o. Reška cesta 15, 1330 Kočevje, Slovenija za prikupljanje i obradu mojih osobnih i drugih podataka upisanih u obrazac za prijavu (u daljnjem tekstu : podaci), za potrebe izravnog marketinga, usluga i proizvoda tvrtke (npr, obavijest o novih uslugama i proizvodima, prodaje, upiti, priprema ponude ili odgovora i uspostavljanje kontakta ili komunikacije, pri čemu tvrtka može koristiti razne komunikacijske kanale – telefon, uobičajena pošta, e-pošta). Tvrtka prikuplja i obrađuje dobivene osobne podatke u skladu s odredbama GDPR-a i važećim zakonodavstvom koje uređuje zaštitu osobnih podataka. Svjestan sam da se u bilo kojem trenutku mogu odjaviti od primanja svih marketinških e-maila namijenjenih izravnom marketingu usluga (u daljnjem tekstu: marketinške e-mailove) tvrtke slanjem pisane izjave tvrtki na e – adresu: medea@siol.net ili tvrtki MIDEA za trgovinu, proizvodnju i usluge, d.o.o. Reška cesta 15, 1330 Kočevje, Slovenija.
Svjestan sam da će tvrtka prestati koristiti moje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga odjavom pretplate. Svjestan sam da se odjavom od marketinške e-pošte automatski odjavljujem i od primanja bilo kakvih obavijesti na koje bih mogao biti pretplaćen. Svjestan sam da odjavom pretplate na marketinške e-mailove tvrtka prestaje koristiti moje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga i u bilo kojem trenutku mogu pismeno zatražiti od tvrtke da trajno ili privremeno prestane koristiti moje osobne podatke za svrhu izravnog marketinga. Izjavljujem da sam svjestan i da se slažem da mojim navedenim osobnim podacima upravlja i obrađuje ih ili koristi tvrtka MIDEA za trgovinu, proizvodnju i usluge, d.o.o. Reška cesta 15, 1330 Kočevje, Slovenija u svojoj bazi podataka za izravni marketing. Izjavljujem da sam svjestan činjenice da ove osobne podatke dajem dobrovoljno i bez posljedica ako odbijem. Voditelj obade jamči subjektima podataka sva prava u skladu s GDPR-om (Općom uredbom o zaštiti podataka) i važećim zakonodavstvom u području zaštite osobnih podataka. Na adresu e-pošte: midea@siol.net ili na adresu MIDEA Tvrtka za trgovinu, proizvodnju i usluge, d.o.o. Reška cesta 15, 1330 Kočevje, Slovenija. Možete poslati zahtjev u vezi s vašim osobnim podacima koje obrađujemo:

  • Za dobivanje potvrde ali u svezi s vama obrađujemo vaše osobne podatke
  • Za pristup osobnim podacima koji se odnose na vas
  • Za dobivanje podataka: U svrhu obrade, o vrsti osobnih podataka o kojima se radi, o korisnicima i kategorijama korisnika kojima se osobni podaci otkrivaju te o razdoblju čuvanja osobnih podataka
  • Ispraviti osobne podatke koji se odnose na vas
  • Da biste izbrisali osobne podatke koji se odnose na vas
  • Ograničiti našu obradu / upotrebu osobnih podataka koji se odnose na vas
  • Prigovoriti obradi / upotrebi osobnih podataka koji se odnose na vas
  • Da opozovete svoj pristanak na upotrebu / obradu jednog ili više osobnih podataka koji se odnose na vas
  • Ispunit ćemo vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana.
  • Imate pravo podnijeti žalbu Povjereniku za informacije u vezi s našom obradom osobnih podataka koji se odnose na vas.

Program sufinancira: “Cjelokupna podrška tvrtkama za aktivno starenje radne snage; sufinanciranje u pripremi strategije za učinkovito upravljanje starijim zaposlenicima i jačanje njihovih kompetencija.”

Operaciju sufinancira: »Dječja stolica Hocker 34 izrađena od drveta bukve sa značajno smanjenom potrošnjom energije i smanjenim utjecajem na okoliš.«
Operaciju sufinanciraju Republika Slovenija i Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.Scroll to Top