varovanje-podatkov-Midea

Varovanje podatkov

SPOŠTUJEMO VAŠO ZASEBNOST

V primeru, da nam na strani ponudite katerikoli osebni podatek, bomo spoštovali vašo zasebnost. Naša politika glede varovanja podatkov je naslednja: Uporabnikom vedno natančno povemo, kako bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce na spletni strani. Vsi ti podatki pa nikoli niso dostopni tretjim osebam. Podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba.

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

S posredovanjem oziroma izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbo, MIDEA Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o. Reška cesta 15 1330 Kočevje, Slovenija da zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel/a v vnosni obrazec (v nadaljevanju: podatki), za namene neposrednega trženja storitev in produktov družbe (na primer obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih trži, poizvedbe, priprave ponudbe oziroma odgovora ter vzpostavitve kontakta oziroma komunikacije, pri čemer lahko družba uporablja različne komunikacijske kanale – telefon, navadna pošta, elektronska pošta). Družba pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami GDPR in veljavnega zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Seznanjen/a sem, da se lahko od prejemanja vseh tržnih e-sporočil, namenjenih za neposredno trženje storitev (v nadaljevanju: tržna e-sporočila) družbe kadarkoli odjavim s posredovanjem pisne izjave družbi na e-naslov midea@siol.net ali na naslov MIDEA Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o. Reška cesta 15 1330 Kočevje, Slovenija. Seznanjen/a sem, da bo družba z mojo odjavo prenehala uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Seznanjen/a sem, da se z odjavo od tržnih e-sporočil samodejno odjavim tudi od prejemanja vseh obvestil, na katera sem morebiti prijavljen/a. Seznanjen/a sem, da družba z mojo odjavo od tržnih e-sporočil preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, od družbe pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oziroma uporablja MIDEA Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o. Reška cesta 15 1330 Kočevje, Slovenija v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje. Izjavljam, da sem seznanjen/a z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic če odklonim. Upravljalec posameznikom, katerih podatke obdeluje zagotavlja vse pravice v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu podatko) ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkom. Na e-naslov midea@siol.net ali na naslov MIDEA Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o. Reška cesta 15 1330 Kočevje, Slovenija lahko v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo pošljete svojo zahtevo:

  • Za pridobitev potrditve ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke
  • Za dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas
  • Za pridobitev informacij: O namenu obdelave, o vrsti zadevnih osebnih podatkov, o uporabnikih in kategorijah uporabnikov, ki so jim osebni podatki razkriti in o obdobju hrambe osebnih podatkov
  • Za popravek osebnega podatka, ki se nanaša na vas
  • Za izbris osebnega podatka, ki se nanaša na vas
  • Za omejitev naše obdelave/uporabe osebnega podatka, ki se nanaša na vas
  • Da ugovarjate obdelavi/uporabi osebnega podatka, ki se nanaša na vas
  • Da preklicujete vašo privolitev za uporabo/obdelavo enega ali več osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas
  • Vašo zahtevo bomo izpolnili v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 1 meseca.
  • V zvezi z našo obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Sofinanciran projekt: Nakup novega avtomatiziranega, digitaliziranega in povezanega postrojenja za proizvodnjo lastnih produktov iz skupine »Pohištvo za šole in vrtce«

Sofinanciran program: »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile; sofinaciranje pri pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc.«

Sofinancirana operacija: »Otroški stolček Hocker 34 iz bukovega lesa z bistveno zmanjšano porabo energije in zmanjšanim vplivom na okolje.«
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Scroll to Top